Barnhemmet

 

Följ oss gärna på Facebook och Instagram,

där finns senaste uppdateringarna.

Barnhemmet

Ett litet och personligt barnhem

 

I maj 2013 öppnade vi vårt första barnhem i staden Bharatpur i Nepal. Det är viktigt för oss att alla våra barn får känna sig sedda och ha sin egen plats i sin nya familj, därför har vi valt att ta emot få barn för att på detta sätt kunna garantera att de inte blir en i mängden. Vi har en långsiktig tanke och kommer att följa och stötta barnen upp till vuxen ålder. De kommer ha erbjudits bästa möjliga stöd från oss för att kunna möta vuxenlivet med goda förutsättningar för att själva kunna skapa sig ett bra liv.

 

Redan i april 2014 kunde vi slå upp dörrarna till vårt andra barnhem, där vi har plats för 10 barn. Hemmet ligger precis intill barnens skola, så barnen kan gå till och från skolan själva varje dag. På Rise-Up 2 bor det idag 10 barn i åldrarna 3–12 år.

 

Idag har Rise Up två barnhem i två olika byggnader, en km från varandra. Tack vare en generös gåva från en av våra bidragsgivare står vårt eget hus snart klart, där båda barnhemmens barn kommer att bo. Det nya hemmet kommer vara bättre anpassat för barn. Huset är i ett plan istället för två, som båda hemmen idag är i. Vi kommer ha en större trädgård för mer lek och större odlingar.

 

En vanlig dag på barnhemmen

 

Dagen börjar vanligtvis kl 06 på morgonen, då barnen går upp och gör sig i ordning för skolan. De äter frukost ihop och hinner bädda sängar och leka lite innan skolbussen hämtar dem runt kl 9:30. Två dagar i veckan köper de lunch i skolans cafeteria och resterande dagar har de lunchlådor med sig hemifrån. De är i skolan till kl 16 varje dag och körs därefter hem med skolbussen igen. Väl hemma byter de först om till fritidskläder och får mellanmål innan läxläsningen börjar. Vi har två lärare som kommer och hjälper till med denna. Den ena läraren hjälper de mindre barnen med läsa och skriva och den andra hjälper de större med lite mer avancerade läxor. Runt kl 19 blir det kvällsmat och därefter lite tid för lek innan läggdags runt kl 21.

Hållbart tänkande

 

Nepal har i liten grad byggt ut det potential för vattenkraft som ligger i landets många floder och vattenfall. Tillsvidare är det först och främst skogen som används som energikälla. Ved som bränsle står för hela 90 procent av all energi som förbrukas i Nepal vilket leder till erosion och luftföroreningar. För att kunna stävja den enorma föroreningen i landet måste man börja med att utbilda den växande unga generationen i hållbart tänkande. Det är viktigt att vi lämnar ett så litet fotavtryck som möjligt bakom oss och därför försöker vi göra barnhemmet så självförsörjande som möjligt och lägger stort fokus på hållbart miljötänkande.

 

Vi har försett barnhemmen med solpaneler som förser dem med ström och vi odlar i största möjliga mån våra grönsaker själva. En kossa förser barnen med mjölk och vidare har vi även höns och getter.

 

Vi utbildar barnen och personalen i miljötänkande och har även inlett ett samarbete med deras skola så vi kan nå fler barn och vuxna med dessa viktiga budskap.

Insamlingsstiftelsen Rise Up

 

Email: info@riseup.se

 

Postadress: Rise Up

C/o Erik Wilhelmsson

Döbelnsgatan 42b

11352 Stockholm